Beczki

Beczki

Beczki, kegi, obiekty walcowate również można przenosić za pomocą manipulatorów. Takie rozwiązania sprawdzają się przykładowo w browarach czy mieszalniach farb. Beczki można chwytać od góry i od doły, jeśli znajdzie się miejsce oraz od boku za pomocą kolistego narzędzia dopasowanego do promienia zaokrąglenia beczki. Dysponujemy też narzędziem pozwalającym podniesioną beczkę obrócić dnem do góry podczas przyssania, co pozwalana na przykład na przełożenie jej z maszyny napełniającej na paletę.