mechspace pro

Mechspace Pro™ jest dostępny w 2 wersjach: podwieszony pod suwnice lub osadzony na kolumnie. Jeszcze bardziej elastyczny ruch uzyskuje się poprzez zastosowanie ramienia łamanego umożliwia przenoszenie i obrót w dowolnej płaszczyźnie.